کمال در کلاس دوم دبیرستان دارالفنون تحصیل می کرد.
بسیار کم حرف و گوشه گیر بود. در همه ی درسها ضعف و ناتوانی داشت .

نه عربی بلد بود و نه با ریاضی آشنایی داشت. تمام بچه های کلاس با تمسخر و استهزاء به او نگاه می کردند.
روزی معلم نقاشی، در حالی که یک مدل نقاشی در دست داشت به کلاس آمد و گفت : ((برای این که به تعداد شما مدل نقاشی پیدا کنم ، به کتاب فروشی های متعددی مراجعه کردم.

متاسفانه همه آن را تمام کرده بودند. مجبورم از یکی از شما ها تقاضا کنم پای تخته بیاید و نقش کبوتر را از روی مدل من بر روی تخته سیاه ترسیم کند تا شما بتوانید آن را روی کاغذهایتان بکشید . من هم در این فاصله به راهنمایی شما می پردازم.

کلاس ساکت شد همه به هم نگاه کردند تا ببینند چه کسی داوطلب است کبوتر را روی تخته سیاه ترسیم کند .

معلم گفت : (( هرکسی که می تواند این کار را بکند ، دستش را بالا نگه دارد .)) کمال دست خود را بالا برد .

همکلاسیهایش غرق در حیرت شدند . معلم مدل نقاشی را به او داد و از وی خواست پای تخته بیاید. کمال نگاهی سطحی به مدل انداخت و در یک چشم به هم زدن کبوتر زیبایی را روی تخته ترسیم کرد. معلم هم دچار حیرت شد زیرا تصویر روی تخته از مدل خود او زیباتر بود.

معلم نقاشی بی درنگ از کلاس خارج شد و به اتاق مدیر دبیرستان رفت و گفت : (( آقای مدیر، یکی از شاگردانم نابغه است )).

با حضور او نمی توانم کلاس را اداره کنم. لطفاً کلاس دیگری را برای من در نظر بگیرید .

پس از چند لحظه مدیر دبیرستان به اتفاق معاونش و چند نفر از آموزگاران وارد کلاس شدند و به تخته سیاه نگاه کردند.

در این لحظه معلم نقاشی ضمن تشکر از هنرمندی کمال ، خطاب به شاگردان گفت : ((دانش آموزان عزیز، با وجود استادی مثل کمال در این کلاس ، ضرورت ندارد در خدمتتان باشم . به همه شما تبریک می گویم و امیدوارم از هنرمندی معلم جدیدتان بهره ببرید . خداحافظ.))

پس از این اتفاق همه به عنوان استادی نمونه و نابغه به او نگاه می کردند.

این تشویق و ترغیب کردنها ، قابلیتهای کمال را شکوفا کرد و سبب شد که پلکانهای موفقیت را در نوردد و با عنوان کمال الملک به مشهورترین نقاش معاصر کشورمان تبدیل شود.

اگر چنین اتفاق نمی افتاد و معلم نمی توانست استعداد کمال را کشف کند معلوم نبود چه سرنوشتی در انتظار کمال بود.
متاسفانه خیلی از انسانها زندگی می کنند بدون اینکه بتوانند استعداد خود را کشف کنند.

من در بخش پنجم کتاب شاه کلید موفقیت فرزندان مفصل در مورد چگونگی کشف استعداد فرزندانمان توضیح داده ام.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مجموعه فرزند برتر می باشد.